Modulárne kontajnerové riešenia

Naša vízia je postavená na 4och pilieroch Ponúkať a realizovať inovatívne riešenia opierajúce sa o víziu obehového hospodárstvaModernizácia a príprava skládok a triediacich dvorov komunálneho odpadu v zmysle aktuálnych nariadení vládyNašim navigátorom sú aktuálne...
W2E – Waste to energy

W2E – Waste to energy

Vedeli ste, že pevný komunálny odpad obsahuje asi 40% hmotn. biologicky rozložiteľného odpadu? Zaujímajú ma odpady a energetika z pohľadu vplyvu na životné prostredie.Pýtam sa: “Je to v súlade s princípmi cirkulárnej/ obehovej ekonomiky?“Hľadám nové technické riešenia...

Čo by malo v sebe zahŕňať komplexné riešenie modernizácie a prípravy skládky komunálneho odpadu v zmysle nového nariadenia vlády?

Malo by ponúkať aktuálne technické trendy BAT ( Best Availaible Techniques) na kľúč, vrátane: – vstupnej konzultácie, – obhliadky, – návrhu alternatívnych riešení, – rozpočtu, – štúdie uskutočniteľnosti, – všetky projektové stupne, – príprava žiadostí a legislatívne...