Modulárne kontajnerové riešenia

18. 03. 2022

Naša vízia je postavená na 4och pilieroch

  • Ponúkať a realizovať inovatívne riešenia opierajúce sa o víziu obehového hospodárstva
  • Modernizácia a príprava skládok a triediacich dvorov komunálneho odpadu v zmysle aktuálnych nariadení vlády
  • Našim navigátorom sú aktuálne trendy BAT/ BREEF, ktoré zabezpečujeme pre partnerov realizáciou na kľúč ( turn key eco- solutions)
  • Naša stratégia je budovať rovnováhu environmentálnych, sociálnych a ekonomických ukazovateľov v zmysle zelených riešení vytváraním rovnováhy medzi víziou a optimálnymi technickými riešeniami.

ECO ENGINEERING SOLUTIONS- ECO NETWORKING

Waste to be friendly – ENGINEERING, networking &Eco marketing

LUGASOL = solutions in W2E