Aktuality

Modulárne kontajnerové riešenia

Naša vízia je postavená na 4och pilierochPonúkať a realizovať inovatívne riešenia opierajúce sa o víziu obehového hospodárstvaModernizácia a príprava skládok a triediacich dvorov komunálneho odpadu v zmysle aktuálnych nariadení vládyNašim navigátorom sú aktuálne trendy BAT/ BREEF, ktoré zabezpečujeme pre partnerov realizáciou na kľúč ( turn key eco- solutions)Naša stratégia je budovať rovnováhu environmentálnych, sociálnych a ekonomických ukazovateľov v zmysle zelených riešení vytváraním rovnováhy medzi víziou a optimálnymi technickými riešeniami.

preèítajte si viac

W2E – Waste to energy

Vedeli ste, že pevný komunálny odpad obsahuje asi 40% hmotn. biologicky rozložiteľného odpadu?Zaujímajú ma odpady a energetika z pohľadu vplyvu na životné prostredie.Pýtam sa: “Je to v súlade s princípmi cirkulárnej/ obehovej ekonomiky?“

preèítajte si viac

Čo by malo v sebe zahŕňať komplexné riešenie modernizácie a prípravy skládky komunálneho odpadu v zmysle nového nariadenia vlády?

Malo by ponúkať aktuálne technické trendy BAT ( Best Availaible Techniques) na kľúč, vrátane:– vstupnej konzultácie,– obhliadky,– návrhu alternatívnych riešení,– rozpočtu,– štúdie uskutočniteľnosti,– všetky projektové stupne,– príprava žiadostí a legislatívne služby v zmysle zákona MŽP– výber a zazmluvnenie dodávateľov zariadení a zhotoviteľov,– realizácia

preèítajte si viac