W2E – Waste to energy

18. 03. 2022

Vedeli ste, že pevný komunálny odpad obsahuje asi 40% hmotn. biologicky rozložiteľného odpadu?

Zaujímajú ma odpady a energetika z pohľadu vplyvu na životné prostredie.
Pýtam sa: “Je to v súlade s princípmi cirkulárnej/ obehovej ekonomiky?“
Hľadám nové technické riešenia a nie som si istá aktuálne dostupnými.
„Nehľadaj, už si našla.“
Pod dohľadom odborných aj zahraničných garantov vám prichádzajú v ústrety.
Riešenia sú overené výskumom univerzitných výskumných centier.
„Ešte počkaj“.
Chcem vedieť viac o problematike tepelných procesov pri bez-emisnom spaľovaní palív a ich energetickom využití.
Je možné s ľahkosťou si poradiť aj s jeho vedľajším produktom – emisiami?
Pýtam sa: „ Ako?“

Inovatívnym prístupom a tvorením zelenej infraštruktúry predsa.
Prinášame do priemyslu nevídané riešenie, ktoré by sme radi poskytli aj Vám.
Čo Vám teda môžeme ponúknuť?