Referencie

EVESLUDGE: modernizácia spaľovne priemyselných kalov Slovnaft

Klient: SLOVNAFT, a.s.
Rok realizácie: 2006
Miesto realizácie: Bratislava, Slovenská republika

 • vylepšenia spaľovacieho procesu pomocou rekonštrukcie horákového systému
 • redukcia NOx, odstránenie prachu, dioxínov a furánov, kyslých látok a ťažkých kovov pomocou účinných systémov suchého čistenia
 • nový systém hospodárstva popolovín
 • systém využitia tepla spalín pomocou termoolejového systému
 • kompletný inžiniering, dodávka aj stavba celého projektu vrátane uvedenia do prevádzky

EVECONT: moderný ekologický zdroj na palivový mix

Klient: EVECO Brno, s.r.o.
Rok realizácie: 2020
Miesto realizácie: Planá nad Lužnicí

 • výstavba prototypovej jednotky EVECONT
 • ekologicky šetrné termické spracovanie a energetické využitie materiálovo nevyužiteľného odpadu
 • čiastočná náhrada tepelného výkonu existujúcej uhoľnej teplárne a zníženie spotreby uhoľného paliva
 • systém DeNOx, suché čistenie spalín a látkový filter
 • systém utilizácie tepla spalín na výrobu pary

EVEMED: modernizácia spaľovne nemocničného odpadu FNHK

Klient: Fakultná nemocnica Hradec Králové
Rok realizácie: 2017
Miesto realizácie: Hradec Králové

 • kompletná náhrada pôvodného technologického zariadenia spaľovne
 • navýšenie spracovateľské kapacity na 350 kg / h
 • kontinuálna prevádzka
 • plne suchý systém čistenia spalín
 • systém utilizácie tepla spalín na výrobu pary
 • projekčné a inžinierske práce, stavebné práce, dodávka, montáž technológie a uvedenie do prevádzky

EVELINE: kotolňa na spaľovanie rôznych druhov biomasy

Klient: Združenie firiem EKO – CZT nemilo
Rok realizácie: 2013
Miesto realizácie: Nemilo, Bosna a Hercegovina

 • dodávka technologického celku biomasovej kotolne s výkonom 3 MW
 • výstavba medziskladu paliva
 • aický a ekologickú prevádzku
 • vysoká tepelná účinnosť
 • príprava na budúce rozšírenie sústavy CZT a inštaláciu ďalšie spaľovacie jednotky

EVENOX: zníženie emisií na kotle na drevnú biomasu

Klient: Hammerbacher SK, a.s.
Rok realizácie: 2018
Miesto realizácie: Pukanec, Slovenská Republika

 • dodávka technológie SNCR pre kotol na drevnú biomasu s výkonom 1 MW
 • kompaktná, plne aická a tichá jednotka
 • aické riadenie množstva dávkovaného reagentu
 • kompletné projekčné, dodávateľské a inžinierske činnosti a súvisiace služby