Ekologické riešenia
pre modernú energetiku

Ponúkané riešenia

Inovatívne systémy pre energetické využitie rôznych druhov odpadu, palív a biomasy

Moderné a účinné technológie čistenia spalín a odpadových plynov

Inžiniering a dodávky ostatných technológií (horákové systémy, tepelné výmenníky)

Komplexné riešenie technologických procesov (štúdie a poradenstvo, inžiniering, servis)

O nás

V LUGASOL sa venujeme komplexnej podpore od technickej špecifikácie a hľadania vhodných dodávateľov až po technicko-ekonomicke variantné štúdie.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a spolupráci s partnermi, ako sú spoločnosti ORGREZ a.s., EVECO Brno s.r.o., Kovoprojekta Brno s.r.o. …,  sme schopní našim zákazníkom pomôcť prispôsobiť sa novým podmienkam a výzvam odpadového hospodárstva pomocou optimálnych technických riešení na kľúč formou EPC (Engineering, procurement and construction contracts (by FIDIC)).

“Chceme prispieť našim partnerom k dosahovaniu ich prosperity poskytovaním komplexných a plne kompetentných služieb. Vďaka odbornosti, pružnosti a pevnosti, ktoré sa opierajú o rovnaké hodnoty nachádzame zhodu stratégii našich partnerov a nás.“

Ing. Gabriela Lukáčová

Referencie

EVESLUDGE: modernizácia spaľovne priemyselných kalov Slovnaft

EVECONT: moderný ekologický zdroj na palivový mix

EVEMED: spaľovňa nemocničného odpadu FNHK

EVELINE: kotolňa na spaľovanie rôznych druhov biomasy

EVENOX: zníženie emisií na kotle na drevnú biomasu