Čo by malo v sebe zahŕňať komplexné riešenie modernizácie a prípravy skládky komunálneho odpadu v zmysle nového nariadenia vlády?

18. 03. 2022

Malo by ponúkať aktuálne technické trendy BAT ( Best Availaible Techniques) na kľúč, vrátane:

– vstupnej konzultácie,

– obhliadky,

– návrhu alternatívnych riešení,

– rozpočtu,

– štúdie uskutočniteľnosti,

– všetky projektové stupne,

– príprava žiadostí a legislatívne služby v zmysle zákona MŽP

– výber a zazmluvnenie dodávateľov zariadení a zhotoviteľov,

– realizácia

– TDI

– uvedenie do prevádzky

– dokumentácia od dodávateľov zariadení

– vypracovanie dokumentácie pre užívanie

– zaškolenie obsluhy

– skúšobná prevádzka.

Viac info vám radi poskytneme na mailovej adrese info@lugasol.sk LUGASOL – Eco engineering solutions