Moderné a účinné technológie čistenia spalín a odpadových plynov

Spoločnosť EVECO Brno ponúka v oblasti energetického využitia rôznych druhov odpadu, palív a biomasy zabezpečenie celého procesu od počiatočnej štúdie uskutočniteľnosti, cez dodávky technológií až po realizáciu a následný servis. Proces energetického využitia je navrhnutý vždy podľa parametrov paliva a na mieru požiadavkám zákazníka.

Technológia čistenia spalín a odplynov

  • odstránenie tuhých znečisťujúcich látok
  • odstránenie PCDD / F a ťažkých kovov
  • odstránenie spáliteľných znečisťujúcich látok
  • odsírenie a odstránenie ostatných kyslých polutantov
  • odstránenie NOx pomocou SCR a SNCR metód
  • kombinovaná likvidácia
  • systémy pre meranie, reguláciu a riadenie

Stiahnite si produktový list

EVECO-profil-spolecnosti.pdf