Komplexné riešenie technologických procesov (štúdie a poradenstvo, inžiniering, servis)

Spoločnosť EVECO Brno poskytuje poradenstvo v oblasti energetiky so zameraním na spaľovacie procesy, utilizáciu tepla a čistenie spalín, spracováva strategické štúdie a štúdie uskutočniteľnosti na posúdenie investičných zámerov z hľadiska techniky i ekonomiky. Ďalej zabezpečuj inžiniering a implementáciu systémov spaľovania, utilizácie tepla a čistenie spalín pre všetky fázy životnosti investičného projektu. Poskytuje tiež komplexné služby pre fázu nájazde a následný servis.

Stiahnite si produktový list

EVECO-profil-spolecnosti.pdf