Inovatívne systémy pre energetické využitie rôznych druhov odpadu, palív a biomasy

Spoločnosť EVECO Brno ponúka v oblasti energetického využitia rôznych druhov odpadu, palív a biomasy zabezpečenie celého procesu od počiatočnej štúdie uskutočniteľnosti, cez dodávky technológií až po realizáciu a následný servis. Proces energetického využitia je navrhnutý vždy podľa parametrov paliva a na mieru požiadavkám zákazníka.

Unikátna technológia a zariadenia

EVECONT

  • modulárne kontajnerové mikroZEVO pre spracovanie a energetické využitie až 2400 ton odpadu ročne bez EIA
  • ideálne riešenie pre regióny a mikroregióny, nemocnice a priemyselné podniky aj teplárne

Stiahnite si produktový list

EVECO-evecont.pdf

EVEMED

  • zariadenie pre bezpečné spracovanie a energetické využitie 1-2 kt nebezpečného zdravotníckeho odpadu ročne
  • ideálne riešenie pre väčšie nemocnice a zdravotnícke zariadenia

Stiahnite si produktový list

EVECO-evemed.pdf

EVELINE

  • jednotka pre spracovanie a energetické využitie 10-30 kt rôznych druhov odpadu, biomasy a alternatívnych palív ročne
  • ideálne riešenie pre mestá, mikroregióny, menšie a stredné výrobné podniky

Stiahnite si produktový list

EVECO-eveline.pdf

EVESLUDGE

  • zariadenia na spracovanie a energetické využitie 4-25 kt komunálnych a priemyselných kalov ročne
  • ideálne riešenie pre priemyselné výrobné podniky a čističky odpadových vôd

Stiahnite si produktový list

EVECO-evesludge.pdf

EVENOX

  • tichá jednotka pre DeNOx na báze SNCR pre malé kotly
  • ideálne riešenie pre biomasové a uhoľné kotly, spaľovne odpadov, kogeneračné jednotky, malé plynové kotly a iné spaľovacie a procesné zariadenie s výkonom 1 až 5 MW

Stiahnite si produktový list

EVECO-evenox.pdf